Abdest

Abdest

Abdest
Rüyada Abdest Görmek

Rüyada abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Pak su ile tamamiyle abdest olmak maksada kavuşmaya, Abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam etmesine, namaz kılmak gayesiyle abdest olmak korkudan belirli olmaya, Allahu Teala’nın himayesine, abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Allah’a hamdetmeye, abdest üzerine abdest elde etmek ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle, meyve suyu gibi kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak istek edilen şeyin gerçekleşmemesine, abdest elde etmek isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne, zirve abdesti gerektiren bir durumda yalnızca namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye, sıcak su ile abdest olmak kedere ve hastalığa, hamam ve cadde gibi yerlerde abdest elde etmek yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına, yatakta uzanır vaziyette abdest edinmek benzeyen ve dostundan ayrılmaya, oturduğu odada abdest olmak bundan böyle orada oturmamaya, deniz kenarında yahut çöplük gibi yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe, korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete kötüye işaret eder.

Rüyada abdest alınırken görülmesi, o kişinin o dönem yaşadığı fiziksel ve manevi sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşıyacağını belirtir.

Çoğunlukla ferahlamaya sinyâl eder. İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur. Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa kişi amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. Abdest alıp namaz kıldığını gören birey endişe ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mülk kazanacağına sinyâl eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Bir kimse rüyasında abdest almaya yerinde (caiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görürse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest edinmek nurdur. Rüyasında pak bir su ile abdest aldığını görebilen kimse, isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya tersine yorumlanır. Rüyada sudan gayrı şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder. Tepe abdesti elde etmek güzelliğe, Allahu Teala Hazretleri kadar korunacağına işarettir. Namaz kılarken bununla birlikte da abdest aldığını görebilen kimse, düşmanından halas olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını ya da gusül ettiğini bakmak, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder. Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mülk ve para kazanacağına yorumlanır. Bir kimsenin namaz kılması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, fazla açlık ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine kötüye işaret eder. Yatağından kalkamayacak dek hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, bayan ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. www.sendeyim.com

Cünup olduğu halde abdest aldığını görebilen, fazla zor bir iş yapmak zorunda kalır. Abdulgani Nablusi’ye tarafından; rüyasında abdesti var iken bitmiş abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Abdest istekle yorumlanır. Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korktuğu şeyde Allahu Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza basladığını görebilen, keder ve üzüntüden kurtulup Cenabi Hakka hamd eder. Abdestsiz namaz kıldığını görmek, rüya sahibi ticaret yapıyorsa sermayesiz ticaret yaptığına, usta ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise ast memurların tembelliğine, namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını bakmak, istediği ve beklediği bir işi yapmayi başaramayacağına, yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını bakmak, eşinden veya sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest aldığını bakmak, o odada oturması baht olmayacağına delalet eder. Çarşıda ya da hamamda abdest aldığını görmek, Allahu Teala ve melaikelerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir. Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına, bir arkadaşının kendi başı üstünde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir hasar göreceğine, kendisinin bir yakınının başı üstünde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir üstünlük göreceğine delildir.

Abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder. Saf bir su ile ve tamam olarak abdest aldığını görebilen, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise pişmanlık edip günahı affedilir. Eğer bir şeyden korkusu varsa, korkusu geçer. Abdest aldığını ama tamamlayamadığını görmek, istediği ve çalıştığı isin tamamlanamayacağına işarettir. Abdest olmak caiz olmayacak bir şeyle abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan gibi ifade olunur. Bir rivayete tarafından süt ya da bal ile abdest edinmek, din hususunda iyiye yorumlanır. Sıcak su ile abdest aldığını bakmak, istediği bir işin zorlama olacağına işarettir.

Bir diğer rivayete göre de: Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldığını görürse “Abdest üzerine abdest elde etmek nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder. Rüyada abdest almak”>Rüyada abdest edinmek Allahu Teala kadar nail olunacak himayeye göze çarpan eder. Bir kimse rüyada namaz için abdest aldığını görse, Allahu Teala hifz ve imanında bulunmasına muhabere eder. Bir Takım tabirciler, rüyada abdest elde etmek, rüya sahibinin yerine vereceği emanete ya da ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe muhabere eder, dediler. Rüyada pak su ile tam olarak abdest aldığını görebilen kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine göze çarpan eder.

Rüyada kendisiyle abdest alınması caiz olmayan öteki sıvılarla abdest aldığını görebilen kimsenin, borçlanmasına muhabere eder. Rüyada abdest olmak istediğini ama su bulamadığını görebilen kimseye, istek ettiği şeyin zorlama olmasına dikkat çekici eder. Bir kimse rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını görürse, çaldırdığı şeyini bulur. Rüyada abdest alıp namaza girdiğini görebilen kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan daha sonra o evde kalmayacağına işaret eder. Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından ya da dostundan ayrılmasına sinyâl eder. Rüyada cadde ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından nedeniyle rezil olmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, endişe, keder ve acıların gitmesine dikkat çekici eder. Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse karamsar ise, Allahu Teala onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allahu Teâlâ onu korktuğu şeyden muhakkak eder, hasta ya da borçlu ise, Allahu Teala ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder. Rüyada abdestini tamamlayamadığını görebilen kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına göze çarpan eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını görebilen kimseye, endişe, üzüntü ve rahatsızlık isabet eder.

Rüyada abdest elde etmek, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa fazla yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardan da yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir.

sizlere www.trendsohbet.com farkıyla sunulmuştur.

Geveze SohbetTrend SohbetBalım SohbetHilal SohbetMynet SohbetMobil Sohbet

AutoMatiC 564
Cevap bırakın