Rüyada Cebrail (A.S) Bakmak

Rüyada Cebrail (A.S) Bakmak

Rüyada Cebrail (A.S) Bakmak

Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir melek. böylece rüyada Cebrail (a.s) görmek, itibar ve izzete, şiddet ve müjdeye delâlettir. Yeniden bir kimsenin Hazret-i Cebrail’i neşeli olarak kendisine müjde verir ve nasihat eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.

Bu rüyayı görebilen, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan kesin olacağına, üzüntülü ise hüzün ve gamdan kurtulacak demektir. Rüyada Cebrail (a.s) görmek, şehitlik ile de tâbir edilir. Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan gıda bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet ehlinden biri olacağına alâmettir. Yine rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde bakmak, rüya sahibinin kadri yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:
– Rüyada Cebrail (a.s) ‘i bakmak, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder. Cebrail (a.s)’dan yiyecek bir şey aldığını bakmak cennet ehlinden elde etmek ile tâbir edilir.

Bazı kere de Cebrail (a.s)’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve galebeye delâlet eder. Tekrar o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir. Rüyada kendisini Cebrail (a.s)’ın suretinde görmek, kerem, büyüklük, hayır ve bolluk ile tâbir olunur.

Vahiy meleğini görmek sonunda şehid olarak ölmeye, bu dünyada izzet, itibar ve yüceliğe ermeye, belirli ve güvenilir olmaya, içten söylemeye, Onu görmek gökbilim, din ve dünyanın diğer ilimlerine, Onu üzüntülü bakmak şiddet ve azaba kötüye işaret eder.

Cebrail (A.S.) i sen olarak kendisine bir nasihate yahut vasiyete yoksa da müjdeye ait söz söylediğini görse o kimse, şeref ve izzete, zor müjdeye işarettir. Eğer o kimse mazlum ise yardım edilir, hasta ise şifa bulur, korkuyorsa korkusundan belli olur. Eğer karamsar ise üzüntüden kurtulur. Hac etmemiş ise haccetmek nasip olur. Rüyada Cebrail (A.S.) i görmek, şehit olarak ölmesine delildir. Cebrail (A.S.) dan yiyecek bir şey edinmek, o kimsenin cennet ehlinden olmasına işarettir.

Bir kimse rüyada Cebrail ve Mikail (A.S.) a düşmanlık yaptığını görse, o kimsenin görüş ve fikri Yahudilerin gösterme ve fikrine uygun bulunmasına ve Allah Teâlâ Hazretlerinin emrine karşı taraf olan isleri yapmasına işarettir.

Cebrail (A.S.) i görmek, ilimlere muttali olmaya işarettir. Bir kimse Cebrail (A.S.) i karamsar olarak görse o kimseye kuvvet ve azap isabet eder. Cebrail (A.S.) in kendisine selamlama verdiğini görebilen kimse kadri ulu, övgüye bedel büyük bir âlim olur ve arkadaşları aralarında saygı görür.

Cebrail (A.S.) i bakmak, ilme, sırları sahibine bildirmeye, ölüme yaklaşmış olan kimsenin halen kendisine hayat bulunduğuna işarettir. Cebrail (A.S.) i görmek, bazen de nakil ve düşman üstüne Nusret ve galebeye işarettir. . Cebrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimse, eli bol, hayır ve bereketi çok olur.

sizlere www.trendsohbet.com farkıyla sunulmuştur.

Geveze SohbetTrend SohbetBalım SohbetHilal SohbetMynet SohbetMobil Sohbet

AutoMatiC 535
Cevap bırakın