Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Dağ Görmek

Rüyasında dağ gören çoğunlukla manâlı, üstün kimse, büyük is, essiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını görebilen kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

Rüyada dağ bakmak, sanrı yüce, dehşetli ve ünlü, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dağ yayılıp açıldığı degirmilestigi vakit, çetin ve kalbi kati bir kadındır. Dağ üzerinde ”elhamdülillah” diyerek Allah’a hamd ettiğini görebilen kimse adil bir devlet başkanı olur.

Dağ üstünde azgınlık, ayaklanma ve haddi tecavüz ettiğini görebilen acımasız olur. Dağın üzerinde secde ettiğini ya da ezan okuduğunu görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına şampiyon gelir.

Dağdan İnmek
Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alınır. Tüccarsa hasar eder. Nebatattı olmayan bir dağa cıktığını görebilen, inançsız başkanın hizmetine girerek is görür, bunda da kendisine vesvese ve üzüntü gelir.

Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır. Bundan nedeniyle tepecik bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıkacağını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur. Dağın etrafında olan büyük taşlarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan nedeniyle bir kimse dağin etrafında taslar görse başkanlığa işarettir.

Dağdan Düşmek
Dağdan düştüğünü görenin hata ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir. Dağdan düşerek ayağının kırıldığını görebilen kimse başkanın nazarında düşer ve malına zarar kazanç.

Dağın Yanması
Dağın yandığını veya düştüğünü bakmak, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye galip gelip kahretmesine işarettir. Çünkü alev, devlet başkanıdır.

Dağın Sallanması
Bir dağin sallandığını, lakin yeniden durduğunu görmek, o yerin devlet başkanına bir kötülük ve zorlama isabet edeceğine işarettir. Çıkmakta olduğu dağin yarısına geldiğinde yukarı çıkması ve altında inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yarısında ölüm eder. Ömrü ise kırk senedir.

Dağa Çıkıp Oturmak
Dağa çıkıp üstünde oturan kimsenin çirkin bir çocuğu olur. Dağa çıkmak irtifa, aşağıda inmek zillettir. Yukarı çıkmak valiliğe göze çarpan ettiğinde, aşağı inmek de görevden alınmaya işarettir.

Dağa Yaslanmak
Dağa yaslandığını gören, kuvvetli bir devlet başkanına dağin gölgesinde oturduğunu görebilen, bir devlet başkanının himayesine sığınarak rahatça yasar. Dağı yüklenip ondan yük ve zorluk hissettiğini gören kimse, büyük bir adamın ya da tüccarın işlerini üstüne alır, ama bundan zahmet çeker, dağ kendisine hafif gelirse o isleri de zorluk çekmeden idare eder. Gökten, kent üzerine bir dağin indiğini görmek, o sehere bir valinin geleceğine işarettir.

Dağın Göğe Dürüst Çıkması
Bir şehirden bir dağin göğe içten çıkacağını bakmak, o şehrin vahşinin alınmasına işarettir. Dağın tepesinden bir şey ittiğini gören kimse, birisinin hakkında bir laf söyler. Eğer dağin tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu ya da hoş bir halde bulunduğunu görse, onun gücü ve otoritesi, dağin tepesinden attığı şeyin kıymeti miktarınca kaslı olur.

Dağa Çıkmak
Çıkmayı özlem ettiği bir dağin tepesine çıkatıığını gören kimse, dağin üstüne çıkıp orada oturuncaya dek gördüğü şeylerin refah ve zorluğu nispetinde özlem ve isteklerine kavuşur.

Dağdan İndirilmek
Bir tepeden yahut bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğini görebilen kimsenin özlem ettiği şeyi meydana gelmez. Dağı uzakta bir yerden görebilen gezi yapar yahut ona endişe ve keder gelir. Bazıları da, dağ, laf vermekle sözcük grubu edilir, demişlerdir.

Dağ üstünde Ağaç Görmek
Dağ üzerinde ağaç gören kimse makama, yüksekliğe, ırk arasında hoş isimle anılmaya ve şöhrete işarettir. Bir kimse birtakım liderlerin bir dağin kule veya tepesinde toplandıklarını görse, o şehir halkı halkının ya da bir mahallenin başkanının ölmesine işaret eder yahut Allah’tan istenmeyen bir şeyi istek ettiklerinden nedeniyle mezkur muhtarlar gam ve kedere düşerler. Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ıstırap ve işsizliğe de işarettir.

bir mağaraya girdiğini görebilen, yakında, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve fakat Allah’a tevekkül eder. Bazen, dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, ara sıra de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir.

Dağda bulunan su, ağaç ve meyve ile dağin yüksekliği ve faydasızlığı insanın hayır ve şerrine işarettir. Dağ, vaad’e işarettir

Dağın Yürümesi
Rüyada dağ ve dağin yürümesi zorlama ve korkuya ara sıra de gezgin için denizde boğulmaya işarettir. Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu bakmak, azabı mucip olan bir şeyin meydana çıkmasına işarettir.

Dağda Su Gıda Bulmak
Bir dağa gelip orada tatlı su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler bulduğunu gören hayırlı bir hanıma sığınır, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim öğrenir. veya geçimini temin edebileceği bir mesleği Öğrenir ya da bir rütbeye işarettir. Yoksa yardımcı bir seyahat yapar, yoksa devlet başkanının hizmetine girer, veya neticesi hayır olan bir şeyle taahhüt olunur.

Dağda Düzgün Yol
Dağa akıcı bir yoldan geldiğini görebilen, niyet ve arzusuna yasal yoldan vasıl olur. Tabirde, kendisine gelinen daği da muteber yakalamak lazımdır.

Şöyle fakat: kendisine gelinen dağ, Arafat, Kaf, Cudi, Lübnan, Uhud, kasyan, tur, mukattem v.s. gibi onurlu dağlar olursa, o kimse âlimler ve sulahadan yer alan kimselerin hizmetinde bulunur. Ara Sıra de o kimse bu dağların bulunduktan yerlere seyahat yapar ve maksadına kavuşur.

Dağın Yıkılması
Dağın yerle bir olduğunu görebilen kimse ölür. Bazen de rüyayı görebilen ibadet ve tasta işarettir. Dağlar, melikler, amirlerde, Salihlere ve âlimlere işarettir.

Ara Sıra de dağ, din ve dünya sahibine işarettir. Bir dağda kuyu kazdığını yoksa taşları bir dağdan diğer bir dağa naklettiğini görebilen kimse, kalbi kesin birisiyle tartışır ve bunda güçlük çeker.

Göğsünde Dağ Görmek
Bir kimse rüyada göğsünde iki dağ bulunduğunu görse halka iki sene valilik yapar. dağ çocuk doğurmağa ve kişiye endişe ve acı verecek söze de işarettir. Dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü bakmak, bir savaşın çıkmasıyla bir devletin öteki bir devletin üzerine yürümesi yoksa umum insanların yok olmasına sebep olacak bir fitne ve şiddetin çıkmasıyla, alimler aralarında ihtilaf ve ıstırabın çıkmasına işarettir.

Ara Sıra de o yerde hak meydana gelir. bir kimse gemiden dağa indiğini görse, Nuh aleyhisselamin oğlunun hikayesine binaen o kimsenin değil olması yoksa bütün insanlara rakip hareket etmesine, nefsinin isteklerini yerine getirmede yalnız kalmasına işarettir. ara sıra dağdan vahşi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanma düştüğünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüğe düşer.

Dağın Göğe Yükselmesi
Bazen de bu rüya, günahları terk etmeye ve bidatlerden temizlenmeye işarettir. Dağın göğe yükselerek insanların başları üstünde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete işarettir.

Çünkü, Allah tarafından ödünü koparmak ve günahkârları tehdit için tur daği beni İsrail’in basma gölge gibi kaldırılmıştı, dağin yürümesi, bir takım defa de veba hastalığına işarettir.

Rüyada Dağın Devrilmesi
Dağı devirdiğini görebilen kimse dağin büyüklüğü nispetinde bir adamı helak eder. Bazıları da, ömrü biter demiştir. Dağa çıkmayı Murad ettiğini gören kimse, kalbi kesin ve akılsızca yapılan birisine yaltaklık etmeyi arzu eder. Dağın yere battığını bakmak, o yerin devlet başkanı ya da büyüklerinden birinin ölmesine işarettir.

Dağa Tırmanmak
Rüyada dağ çoğunlukla hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını görebilen kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.

Dağdan Yuvarlanmak
Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yeniden kendi hataları yüzünden terketmek anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi baskı olan bir takım isleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına kazanç.

sizlere www.trendsohbet.com farkıyla sunulmuştur.

Geveze SohbetTrend SohbetBalım SohbetHilal SohbetMynet SohbetMobil Sohbet

AutoMatiC 552
Cevap bırakın