Rüyada Dağa Tırmanmak Görmek

Rüyada Dağa Tırmanmak Görmek

Rüyada Dağa Tırmanmak Görmek

Dağ görmek yöneticilik, mal ve önder, başarı bulgu ve rahata erme ile tabir edilir Dağın üzerinde bulunmak kadri ulu birine yakın olmaya, Dağı çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete, Dağdan inmek makam ve rütbe kaybetmeye, Dağdan düşmek insanlar içinde değerinde yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini zarar vermek yoksa canını yakmak meydana gelecek zarara, Dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, Dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması idare zafiyetine, Dağın yanması devlet başkanını vefatına, Dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin temiz kalpli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, Dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydası olmadığına, Dağın diken ve çalılarla dolgun olduğunu bakmak ısırıcı ve topluma fakat zararı dokunan yönetime, Dağda barbar hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş görebilen yoksa millet malına hasar veren yöneticilere, Dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin çekicilik ve nimetlerinden istifade etmeye yoksa idare ve devlet hakkında veri sahibi olmaya, Dağın fare vs. doğurması malum şeylerin boşuna çıkmasına, Dağın erkek çocuk doğurması o ülke için bahtı açık ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, Kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine, Dağa kar yoksa yağmur yağması devlet ve halk için hayra; taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin karşısında karşıya kalacağı musibetlere, Dağda b

Rüyada dağ bakmak fena kısmet ve biteviye bir iş hayatını simgeler.

Rüyada dağ çoğunlukla hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını görebilen kimse, koskocoman emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları bakmak, üstesinden gelmesi güç olan bir takım işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına kazanç.

Dağ görmek ya da dağa tırmanmak, yükselip koskocoman başarılara imza atacağınızın işaretidir. İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız.

Önemli, üstün kimse, büyük meslek, özgün, ideal olarak yorumlanır. Birey doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.

Dağ rüyada zorlukla tabir edilir. Rüyasında büyük bir dağa tırmandığını görmek, eğer zirveye ulaşmış ise, hayatında tüm zorlukları yeneceğine işarettir.

Dağa tırmanırken, birçok zorluklara uğradığını, bir takım yerlerde ayağı kayarak bir iki metre aşağıda düştüğünü ya da ayrıntılarıyla dağdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını bakmak, hayatında çoğu zorluklara rastlayacağından, zorlukla geçimini tedarik edeceğine işarettir. Dağın orta uygun daha artı tırmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde ya da esnaf ise bir isinde başarılı olamadığı için defalarca iş değiştirdiğine işarettir.

Rüyada bir dağdan aşağıya yuvarlanmak, beklemediği bir sürpriz ile karşılaşıp kötü bir durumda kalacağına kötüye işaret eder. Danyal Aleyhisselama kadar; bir dağın üzerinde olup bunu kendi parasal zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır. Bir rivayete tarafından adil bir başkanın emrine girer. Bir dağa çıkarak tepesine ulaştığını görebilen, bir devlet büyüğünden fayda görür. Bir dağın yerinden koptuğunu veya parça ,parça olduğunu bakmak, büyük bir devletin yıkılışına ve halkının dağılmasına kötüye işaret eder.

Bir dağda kendisi için yatıp kalkacak yer hazırladığını görebilen, büyük bir devlet makamında iş bulur. Bir dağdan indiğini görebilen, isinden olur, itibari sarsılır. Bir rivayete göre yüksek dağlardan inmek, gerçekleştirmek istediği bir isten vazgeçmektir.

Cabir ül Mağribi ye kadar; bir dağa veya yüksek bir yere çıktığını görmek, muradının olmasına ve isteğini elde etmesine delalet eder. Bir dağdan düştüğünü bakmak, din ve dünyasında noksanlığa delildir. Bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini bakmak, o yeri yöne tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir. Dağda yırtıcı bir hayvan görmek, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile tabir olunur.

Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek yararsız, pinti bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir. Dağın dikenler ve çalılar ile kaplandığını bakmak, halkı yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanına delalet eder. Cudi dağına çıktığını görebilen, hayır ve avantaj görür. Arafat dağında bulunduğunu gören, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur. Cebel i Lübnan a çıktığını görebilen, ilim adamları ile buluşur ve onlardan üstünlük görür. Karanlık ve korkunç görünüşlü bir dağda bulunduğunu gören ölür veya bir musibete uğrar. Dağda hoş bir görünüm bakmak, büyük bir kimseden bir hayır ve üstünlük göreceğine işarettir.

Bir dağa çıktığını ve orada gördüğü bir mağaraya girdiğini görmek, bazı şahısların sırlarına ortak olacağına delildir. Oradan bir şey alıp çıktığını gören, o sırrı öğrendiğinden dolay üstünlük görür. Bir daği uzakta gören, önemli bir konuyu düşünür ve yapmaya karar verir. Dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradına erer.

Cafer i Sadik (RA) a kadar; dağ görmek bir devlet başkanı, devlet büyüğü ve rahata ulaşmakla tabir olunur. Kirmani ye tarafından; bir dağin kendisine ait olduğunu görebilen, sevecen ve itibari büyük bir kimseye arkadaş olur. Dağın civarda dolaştığını görebilen, büyük bir kimseyle tanışır ve fayda görür. Bir dağa dayandığını görebilen, büyük bir kimseye sığınır. Dağın üzerin de kendisine sağlam bir yer hazırlayan, devlet büyüğü kadar büyük bir memuriyete geçirilir. Zengin ise daha çok zenginleşir.

Fakir ise varlıklı olur, korkusu varsa kalmaz, bir daği yitiğini görebilen, ömrünü ziyan eder. Kendisini dağdan aşağıya atıp kendisine bir hasar gelmediğini görebilen, eline geçecek bir büyük is ya da memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur. Dağdan düştüğünü ve anında ayağa kalktığını görenin isi tamamlanmaz. Bir dağda silahlı olarak bulunduğunu ya da bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu bakmak, hayır ve büyümeğe kötüye işaret eder.

Bir dağa çıkmak istediğini görebilen, kesin kalpli bir kimseye gitgide artarak ondan bir isi hakkında yârdim ister. Bu rüyada öyle hayır yoktur. Dağa ne dek kolaylıkla çıkarsa, maksadına da böylece kolaylıkla ulaşır. Dağa çıkarken hiç ayağı kaymadığını ve fazla rahat tırmandığını bakmak, acele bir hayra ulaşacağına kötüye işaret eder. Zorlukla dağa çıkmaya başladığını ve tepesine lastiğini görenin, ömrü dolmuş ve eceli yaklaş mistir. Abdülgani Nablusi ye tarafından: rüyada büyük bir dağ bakmak, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırlı bir büyüğe, babaya, büyük bir tüccara, dağin tepesi yuvarlak ve yassı ise, zengin ama kati yürekli bir kadına, hüzün ve sıkıntıya, sıkıntılı yolculuğa, düş ve düşünceye tabir olunur. Rüyada bir dağa çıkıp orda oturan, suyundan içen, ahali için çalışan bir devlet başkanı tarafından büyük bir kötüye işaret getirilir yoksa bir ticarete atılarak para kazanır.

Salimi ye tarafından ; dağ görmek büyük bir kısmete delalet eder. Rüyasında bir dağa tırmandığını bakmak, karlı bir is için bir uzakta yolculuğa çıkacağına, dağdan indiğini görmek, karlı bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine, bir dağ eteğinde oturup dinlendiğini bakmak, kendisine teklif edilen karlı bir ise girip girmeyeceğine karar atamak için düşündüğüne, bir dağin eteğinde bir dağ evinde bulunduğunu görmek, bir is için çağrıldığı bir yere gideceğine, dağda çiçek topladığını ve bir demet yaptığını görmek, eline geçen parayı hayır islerinde harcayacağına delalet eder.

Dağda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek Cenabi hak (C.C.) Hazretlerinin rızasını aldığına, dağ eteğinde sudan abdest alıp namaz kıldığını bakmak, günahlarından kurtulduğuna, üstünde yeşillik olmayan çıplak bir dağa tırmandığını görmek, teşebbüs ettiği isten hayır gelmeyeceğine delalet eder. Dağın küçülerek değil olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilemeyeceğine , dağin olduğundan daha pozitif büyüdüğünü görmek, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına, dağin üzeri çiçekle doymuş olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir.

Bir diğer rivayete göre de: Rüyada dağ bakmak, halisünasyon ulu, dehşetli ve ünlü, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dağ yayılıp açıldığı değirilesiyi süre, çetin ve kalbi kesin bir kadındır. Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ inançsız ve azgın bir amirdir. Çünkü o dağ Allah i teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir.

Dağın üstüne çekip ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi kati ve menfaatle bir amir kadar bir vilayete vali görev edilir ve içtiği su, gördüğü nebatat miktarınca mala sahip ve isteğine nail, isi yüksek vali olur ve orada yer alan acımasız kimseler onun emrine itaat ve inkıyat ederler. Dağ üzerinde ””Elhamdülillah”” diyerek Allah a hamd ettiğini gören kimse J adaletli bir devlet başkanı olur. Dağ üstünde azgınlık, isyan ve haddi tecavüz ettiğini gören zalim olur. Dağın üstünde secde ettiğini veya ezan okuduğu nü görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir. Dağdan indiğini görebilen kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alınır. Tüccarsa zara eder. Nebatat olmayan bir dağa çıktığını gören, inançsız başkanın hizmetine girerek is görür, bunda da kendisine vesvese ve endişe gelir. Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır. Bundan dolay tepe bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıktığını görse, sıkıntı ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur. Dağın etrafında olan büyük taslarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan dolay bir kimse dağin etrafında taslar görse başkanlığa işarettir. Dağdan düştüğünü görenin kusur ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir. Dağdan düşerek ayağının kanadığını gören kimse başkanın nazarında düşer ve malına hasar kazanç. Dağın yendiğini ya da düştüğünü bakmak, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye şampiyon gelip kahretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanıdır. Bir dağin sallandığını, lakin yeniden durduğunu bakmak, o yerin devlet baskan7ina bir kötülük ve şiddet isabet edeceğine işarettir.

Rüyasında dağ görebilen genel olarak kayda değer, üstün kimse, büyük iş, özgün, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını görebilen kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

sizlere www.trendsohbet.com farkıyla sunulmuştur.

Geveze SohbetTrend SohbetBalım SohbetHilal SohbetMynet SohbetMobil Sohbet

AutoMatiC 568
Cevap bırakın